OVER EFT

“Alleen vanuit het hart kun je de hemel raken”
(Rumi)

De afkorting EFT staat voor Emotional Freedom Techniques en is een methode, heel anders dan alle andere vormen van hulpverlening. Het is vrijwel de enige techniek die negatieve, beperkende emoties daadwerkelijk kan doen verdwijnen, het geeft geweldige resultaten en is een bewezen effectieve methode. Het is een eenvoudige liefdevolle techniek waarmee je negatieve ervaringen uit je verleden en emoties op een ontspannen wijze naar de oppervlakte brengt. Dit doe ik zonder het verhaal dat er onder ligt op te graven, uit te spitten en eindeloos te bepraten. Inzicht hoe e.e.a. is ontstaan is een bijkomend gevolg, nooit een doel, en het heeft geen bijwerkingen. Verder zijn er in de regel beduidend minder sessies nodig dan bij reguliere therapievormen.

1

“But little by little,
As you left their voices behind,
the stars began to burn
through the sheets of clouds,
and there was a new voice
which you slowly
recognized as your own”

Behandeling-wat-is-eft-PHOTO-2022-03-01-14-08-45

Het is gebaseerd op de klassieke oosterse geneeskunde en de moderne westerse psychologie. Bij EFT wordt ervan uitgegaan dat ziekte en emotionele klachten een verstoring zijn in het energiesysteem.
Door enerzijds zachtjes te kloppen op een aantal specifieke punten (meridianen) volgt er een ontspanningsreactie in het energiesysteem (zenuwstelsel). En door anderzijds gebruik te maken NLP-technieken (Neuro Linguïstisch Programmeren), stelt EFT je in staat om de emotionele koppeling tussen vervelende of traumatische ervaringen en je energiesysteem te verbreken. Zo ontstaat er ruimte voor neutrale gevoelens, waardoor klachten verdwijnen en je nieuwe mogelijkheden gaat ervaren. Je voelt je vrijer, fitter, stabieler en meer ‘Zen’, zoals één van mijn cliënten het eens noemde. Het ontwaakt blijvend je natuurlijke veerkracht.
De lijst van klachten waarop EFT is toe te passen is echt eindeloos. Om wat te noemen, bij: emotionele problemen, piekeren, (faal-)angst en fobieën, somberheid en depressie, hoofdpijn/migraine, psychosomatische- en lichamelijke klachten, belemmerende overtuigingen, PTSS, leerproblemen, maar ook voor het verbeteren van sportprestaties.
Verder is het goed te combineren met alle andere vormen van therapie, het kan dus prima naast elkaar gebruikt worden.

EFT voor Kinderen
EFT is een hele vriendelijke methode die ook uiterst geschikt is voor kinderen.
En kinderen kunnen gemakkelijk leren hoe ze bij zichzelf kunnen kloppen zodat ze zelf in staat zijn om in allerlei situaties de spanningen te laten afnemen. Klachten van kinderen kunnen in verband staan met klachten en (onbewuste) spanning bij ouders/verzorger. Om de kans van slagen te vergroten is het soms raadzaam om naast het kind ook de ouder(s)/verzorger te behandelen.
Voor volwassenen is het een prachtige tool om in je EHBO-kit te hebben, want ook ‘als je groot bent’ kun je het uitstekend zelf. Hoewel het goed is je te realiseren dat je met EFT als (uitsluitende) zelfhulpmethode niet altijd dezelfde resultaten zult behalen als samen met een gekwalificeerd behandelaar.

-JPEG-afbeelding 3